Kwalifikowanie technologii spawania

Kwalifikowanie technologii spawania

Marcin

Spawanie a technologia Wpqr

Spawanie to przede wszystkim proces charakteryzujący się dużą liczbą parametrów wpływających na wytrzymałość złącza spawanego, a także jego późniejszą eksploatację. Każda działająca na rynku firma produkująca złącza spawane ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

Dlatego też przeprowadzenie procesu kwalifikacji technologicznej (WPQR) jest jedynym sposobem potwierdzenia kompetencji instalacji do wykonywania montażu oraz spawania wymaganych dyrektywą ciśnieniową lub systemami zapewnienia jakości PN-EN ISO 3834, PN-EN 1090 oraz PN-EN 15085.

Kwalifikowanie technologii spawania to procesw którym brane są pod uwagę warunki produkcyjne producenta, a zatwierdzona już technologia spawania zachowuje ważność tylko wtedy, gdy producent spełnia określone warunki techniczne i organizacyjne przewidziane dla wykonania złączy próbnych.

Utrzymanie tego poziomu jakości jest możliwe dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu zapewnienia jakości w spawalnictwie w jednostce produkcyjnej specjalizującej się w produkcji spawanych elementów metalowych zgodnie z ISO 3834.

kwalifikowanie technologii spawania 15614 to metoda, która zostało szczegółowo opisana w serii norm PN-EN 15614.

Technologia spawania Wpqr

W jaki sposób uzyskać kwalifikowanie technologii spawania? Udt zapewnia uzyskanie uprawnień w zakresie technologii spawania.
Uzyskane wyniki wymagają szczegółowej analizy i przygotowania dokumentu kwalifikacyjnego (uznania). Zwieńczeniem procesu jest opublikowanie przez Jednostkę Notyfikowaną Porozumienia Kwalifikacji Technicznych Spawalników (WPQR), na podstawie którego obowiązują Wytyczne Techniczne Spawalnictwa (WPS) mające zastosowanie do procesu produkcyjnego.

Inspekcje techniczne spawalnictwa mają na celu potwierdzenie, że warunki, parametry, a także materiały, z których korzystamy na co dzień (lub które projektujemy na konstrukcje specjalne) są odpowiednie do uzyskania pożądanych właściwości. Nie narzucamy specjalnych warunków tylko po to, aby zakwalifikować WPQR, a następnie kontynuować spawanie „naszą drogą” podczas produkcji. Oczywiście, jeśli spawacz/operator (lub kierownictwo!) nie przestrzega podstawowych zasad spawania, musimy interweniować i kierować procesem we właściwym kierunku.

Zobacz też:  Jak zrelaksować się po ciężkim dniu pracy na budowie? Porady dla elektryków i budowlańców

Kwalifikowanie technologii spawania udt

Technologia spawania to proces łączenia metali. Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu takich jak budowlanej, motoryzacyjnej czy też stoczniowej. Technicy odpowiedzialni za tę technologię muszą posiadać pewne umiejętności i wiedzę, aby rozpocząć ten proces. Umiejętności i wiedza potrzebne do rozpoczęcia spawania w pracy różnią się od umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy.

Przede wszystkim technik musi wiedzieć, jak obsługiwać sprzęt, którego będzie używał do spawania. Musi również wiedzieć, jak korzystać z narzędzi spawalniczych, których będzie używał w swojej pracy. Dodatkowo musi wiedzieć, jak skonfigurować swoje stanowisko pracy i przygotować swoje narzędzia. Kiedy jest gotowy, musi przede wszystkim umieć prawidłowo przeprowadzić proces spawania. Po wykonaniu właściwych kroków, zostanie on zakwalifikowany do wykonywania spawania w swoim miejscu pracy.

Kwalifikowanie technologii spawania- Podsumowanie

Spawanie jest procesem specjalnym- wynika to z wielu czynników, które wpływają na proces spawania, a także powstałą spoinę. Brak możliwości jednoznacznego określenia jakości połączenia stwarza potrzebę uznania czyli kwalifikowania technologii spawania.

Kwalifikowanie technologii spawania (WPQR) to procedura mająca na celu sprawdzenie, czy wytwórca jest wystarczająco wykwalifikowany do wykonywania prac spawalniczych zgodnie z istniejącymi wytycznymi technicznymi spawania WPS. Określa również, czy połączenia probiercze wykonane zgodnie z tymi wytycznymi spełniają wymagania jakościowe określone w odpowiednich normach.Zobacz także:
Archiwum: listopad 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też