wypadek na budowie

Najczęstsze przyczyny wypadków na budowie

Avatar

W Polsce dużą uwagę przywiązuje się do bezpieczeństwa na budowach. Plac budowy to miejsce podwyższonego ryzyka bez względu na rodzaj wykonywanych prac. Warto sprawdzić, jakie są przyczyny wypadków i jak przedsiębiorstwa powinny starać się im zapobiegać.

Zaniedbania w zakresie stosowania zasad BHP

Według badań jedną z najczęstszych przyczyn wypadków na budowie jest nieprzestrzeganie podstawowych zasad BHP. Określają one sposoby wykonywania pracy oraz warunki, dzięki którym pracownicy będą mieli zapewnione bezpieczeństwo. Polska należy do krajów, w których zachowywane są wysokie standardy ochrony pracowników, jednak rutynowe wykonywanie prac powoduje zwiększone ryzyko wypadku. Najczęściej skutkuje to upadkiem z wysokości lub uderzeniem osób realizujących budowę przez spadający przedmiot. Inne, zwykle mniej poważne zdarzenia, to wpadnięcie do dołu, poślizgnięcie się lub potknięcie przez elementy wyposażenia budowy i inne przedmioty rozmieszczone w bliskim otoczeniu pracowników.

Brak właściwych środków ochrony zbiorowej

Niektóre wypadki na budowach nie są spowodowane bezpośrednim działaniem pracowników, lecz brakiem odpowiednich zabezpieczeń, które są obowiązkiem pracodawcy. W szczególności dotyczy to budowania balustrad i daszków ochronnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, podczas prac na wysokościach oraz korzystania z różnego typu materiałów budowlanych. Wypadki są spowodowane brakiem oznaczenia miejsca pracy za pomocą znaków widocznych także po zapadnięciu zmroku, a także niedbalstwem przy odgradzaniu stref roboczych w pobliżu pracujących maszyn. Warto dodać, że przez takie zachowania obrażenia mogą odnieść nie tylko osoby pracujące w miejscach o dużym ryzyku, lecz także osoby postronne.

Używanie nieprzystosowanych maszyn

W wielu przypadkach problemy dotyczą użytkowania maszyn, które nie zostały dopuszczone do pracy przez Urząd Dozoru Technicznego lub stosowanie ich niezgodnie z przeznaczeniem. Urządzenia nieposiadające osłon ruchomych elementów podwyższają ryzyko wystąpienia wypadku na budowie, nawet jeśli pozornie wydaje się to mało prawdopodobne, na przykład, z uwagi na wysokie kompetencje pracowników. Maszyny powinny być zawsze regularnie konserwowane i naprawiane natychmiast po wykryciu uszkodzeń. Niewłaściwy lub opóźniony serwis może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, stłuczenia, skaleczenia ciała lub innych groźnych obrażeń. Pracownik ląduje też wtedy na zwolnieniu lekarskim, co może powodować przestoje w pracy i niedotrzymanie terminów.

Zobacz też:  System monitoringu w domu - dlaczego warto się na niego zdecydować?

Stosowanie niewłaściwej organizacji pracy

Wśród częstych przyczyn wypadków na budowach warto wymienić także niewłaściwą organizację pracy. Jest to bardzo szeroki temat, ale zwykle polega na stosowaniu błędnych metod pracy lub powiązanych rozwiązań technologicznych. W wielu przypadkach oznacza to zbyt małą ilość pracowników, w związku z czym brakuje koordynatorów lub innych osób nadzorujących przebieg pracy. Wypadki występują w sytuacji, gdy pracownicy nie zachowują przerw technologicznych wymaganych do osadzenia materiału w gruncie lub uzyskania odpowiedniej wytrzymałości budowanych konstrukcji. 

Nadmierne redukowane kosztów w firmie

Wypadki na budowie powstają na skutek różnych działań, które są wykonywane w nieprawidłowy sposób. Lista zaniedbań jest długa i można wymieniać wiele przykładów podejmowania zbędnego ryzyka lub redukcji kosztów narażającej pracowników na możliwość poniesienia obrażeń. Bardzo istotną kwestią jest stosowanie odzieży ochronnej, w tym specjalistycznych kasków, rękawic, okularów i obuwia. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dostosowane do stanowiska i rodzaju wykonywanych czynności.

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej ochrony wszystkich osób zatrudnionych, a za nieprawidłowości ponosi odpowiedzialność karną. Nie wszystkich zdarzeń można uniknąć, ale trzeba minimalizować ryzyko wystąpienia wypadku. Dlatego w każdym przedsiębiorstwie należy rygorystycznie przestrzegać zasad BHP, a w razie zajścia nieprzewidzianego zdarzenia szybko usuwać jego skutki i zapewnić osobom poszkodowanym natychmiastową fachową pomoc.Zobacz także:
Archiwum: październik 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też