Laboratorium Wzorcujące - czym się zajmuje?

Laboratorium Wzorcujące – czym się zajmuje?

Marcin

Podczas wykorzystywania różnorodnych przyrządów pomiarowych konieczne jest przeprowadzanie ich cyklicznego wzorcowania, które pozwoli poznać i określić ich stan dokładności. Aby móc kompleksowo je sprawdzić konieczne jest skorzystanie z usług oferowanych przez Laboratorium Wzorcujące, takie jak Tenslab. Co warto wiedzieć o procesie wzorcowania? Jakie metody są tutaj stosowane i jakich narzędzi ono dotyczy?

Wzorcowanie – charakterystyka 

Wzorcowanie zamiennie nazywane jest również kalibracją. Jest to zbiór różnych działań wykonywanych w danych warunkach. Celem tego jest określenie wartości narzędzi zgodnie z ich przydatnością do wykonania pomiarów jako zgodnych z ogólnie przyjętymi normami. Najczęściej stosowanymi metodami wzorcowania jest statyczna próba rozciągania oraz badanie metalograficzne.

Laboratorium wzorcujące Tenslab oferuje kompleksowe usługi wzorcowania dla przyrządów określających:

  • wielkości geometryczne i elektryczne,
  • moment siły, 
  • ciśnienie, 
  • temperaturę i wilgotność,
  • powierzchnie.

Statyczna próba rozciągania

Statyczna próba rozciągania to najczęściej stosowane badanie wytrzymałościowe. Polega na rozciąganiu materiału w przeciwległych kierunkach, aż do rozerwania. Właściwości badane podczas wykorzystywania tej metody to wytrzymałość oraz umowna granica plastyczności materiału. Próby rozciągania metali możemy przeprowadzić zarówno w zwykłej, pokojowej temperaturze jak również w tej podwyższonej. Do dyspozycji mamy kilka maszyn wytrzymałościowych, które pozwalają na uzyskanie niezwykle dokładnych pomiarów.

Stosowane najczęściej w przypadku próbek płaskich, okrągłych, dzięki czemu z pomocą tych metod możliwe jest zbadanie rur, prętów zbrojeniowych i innych. 

Badania metalograficzne 

Badania metalograficzne są wykonywane w celu zbadania mikrostruktury metali. Najczęściej wykorzystywane jest tutaj powiększenie za pomocą mikroskopu optycznego o wartości powiększenia 20-1800 krotnego. Polega ono na obserwacji powierzchni w stanie naturalnym lub przygotowaniu odpowiednich zgładów w celu poznania struktury oraz umożliwienia oceny i identyfikacji nieciągłości w materiałach.

Badania metalograficzne można podzielić na dwie kategorie. Są to badania makroskopowe i mikroskopowe. Próbki przygotowywane są ze złączy spawanych lub wyrobów hutniczych. Obserwacje te przeprowadzane są zazwyczaj z wykorzystaniem oka, szkła powiększającego lub też mikroskopu- w zależności od przypadku. Istnieje możliwość przeprowadzenia ich również na innych elementach badań, nie tylko tych w formie odpowiednio przygotowanych zgładów.  

Zobacz też:  Analizator spalin do kotłów: po tych cechach poznasz najlepsze produkty na rynku

Sprawdź ofertę Laboratorium Wzorcującego Tenslab

Oferta Laboratorium Wzorcującego Tenslab zawiera w sobie kompleksowe usługi wykonywane przy pomocy wysokiej jakości przyrządów z pomocą wykwalifikowanej kardy. To pozwala na uzyskanie pomiarów z niezwykłą precyzyjnością. Wzorcowanie przyrządów można wykonywać przez cały czas użytkowania, w odpowiednio określonym czasie w zależności od warunków pracy, zanieczyszczeń oraz ważności dokładności przyrządów. Wybierając profesjonalną pomoc Laboratorium Wzorcującego możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości pomiarów przyrządów, co pozwala na uzyskanie większej jakości usług i wyrobów. Korzystanie z tych usług pozwala uzyskać wysoką wiarygodność wyników i uznanie uzyskanych pomiarów również przez firmy zagraniczne.Zobacz także:
Archiwum: luty 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też