badania ndt

Badania NDT – dlaczego warto je przeprowadzić?

Marcin

Stan techniczny określa przydatność obiektów do pracy lub wyłączenia ich z eksploatacji. Najgorszą sytuacją jest jego nieznajomość, ponieważ rodzi to ryzyko, że wydarzy się nieszczęśliwy wypadek lub dane urządzenie, maszyna spowoduje duże straty w produkcji. Właśnie dlatego przeprowadzane są badania, które mają stwierdzić przydatność danego sprzętu. Najpopularniejszą kategorią czynności, jakie przeprowadza się w obiektach przemysłowych, są badania typu NDT.  

Na czym polegają badania nieniszczące

Skrót NDT pochodzi od angielskiego zwrotu Non Destructive Testing i oznacza wykrywanie wad materiałowych oraz usterek, jakie mogą znajdować się w instalacjach przemysłowych. Obejmują szeroki zestaw metod, które mogą być wykorzystane do namierzania nawet najmniejszych defektów – pęknięć, ognisk korozji lub naruszenia struktury obiektów.  

Badania penetracyjne PT 

Służą do kontroli ciągłości powierzchni. Na oczyszczoną próbkę nanosi się zabarwiony preparat, który wnika w strukturę obiektu. Na tej podstawie można analizować wszelkie odstępstwa od zabarwionej gładzi. Wszelkie zmiany w strukturze powierzchni są wykrywane i na podstawie badania można określić kondycję materiału. 

Badania radiograficzne RT 

Są używane do badania stopów, spawanych złącz lub odlewów. Za pomocą promieniowania X wykonuje się prześwietlenia obiektów, po czym można zrobić obraz przedstawiający radiometryczny. Przedstawia on wszelkie nieścisłości w strukturze, pęknięcia oraz nieciągłości. 

Badania ultradźwiękowe UT 

Do obiektów wprowadza się urządzenie wydające fale ultradźwiękowe, które natrafiają na wypukłości, wklęsłości oraz niespójności powierzchniowe. Metoda świetnie sprawdza się nie tylko do metalu, ale także w przypadku betonu, powierzchni szklanych lub ceramicznych. 

Zobacz też:  Ekonomiczne komplety ogrodowe – zestawy wypoczynkowe na słoneczny taras 2023

Badania magnetyczno-proszkowe MT 

Polega na utworzeniu pola magnetycznego, które wykrywa wszelkie niezgodności w konstrukcjach metalowych – głównie stalach ferromagnetycznych, niklu i kobaltu. Aby można było korzystać z tej metody, fachowcy korzystają z proszków magnetycznych oraz przetworników indukcyjnych, które wzbudzają pole magnetyczne. 

Badania wizualne VT 

Stosowane do lokalizacji pęknięć, podtopień oraz wżerów korozyjnych. W tym celu używa się przyrządów optycznych i urządzeń obserwacyjnych. Obraz jest przenoszony za pomocą wiązki światłowodowej, dzięki czemu można lokalizować defekty nawet w obiektach niedostępnych dla obsługi. 

Do tych powyższych metod dochodzą także pomiary twardości materiałów, wykrywanie zawartości różnych substancji – np. ferrytu oraz ultradźwiękowe badania grubości dla konstrukcji ze stali. Dzięki temu można ocenić rozmiary przedmiotów, które zostały pokryte warstwą farby lub środków ochronnych. 

Jakie korzyści niesie wykonanie badań nieniszczących? 

Badania NDT to jeden z najpewniejszych sposobów na przegląd maszyn, konstrukcji stalowych oraz oceny przydatności obiektów budowlanych. Ułatwiają zdobycie konkretnych informacji: 

  • o jakości użytych materiałów, 
  • na temat parametrów – grubości, gęstości czy składu chemicznego, 
  • rozmiarów fizycznych, 
  • ilości usterek i niedoskonałości w strukturze, 

Efektem wykonanych badań jest eliminacja kosztów wynikających z uniknięcia poważnych awarii, poprawa bezpieczeństwa obsługi obiektu bądź ocena przydatności obiektu w kontekście prowadzenia inwestycji. 

Kto odpowiada za wiarygodność badań NDT? 

Badaniami nieniszczącymi może zajmować się certyfikowany podmiot, który posiada własne laboratorium, doświadczoną kadrę oraz udokumentowaną historię. Taką firmą jest Technic – Control, akredytowana firma badawcza (PCA nr AB 080), która może pochwalić się profesjonalizmem oraz dużą niezależnością. Jej pracownicy to wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie badań NDT, posiadający certyfikaty kompetencji 2 stopnia oraz nadzoru 3 stopnia według norm PN-EN ISO 9712 (PN-EN 473.Zobacz także:
Zobacz też:  Jak wybrać oszczędny grzejnik elektryczny?
Archiwum: sierpień 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też