Jak przyłączyć prąd do budynku gospodarczego

Jak przyłączyć prąd do budynku gospodarczego

Avatar

Wiadomo, że budynek gospodarczy bez prądu przestaje spełniać swoje funkcje użytkowe. Wiele osób więc zastanawia się czy istnieje możliwość przyłączenia tego budynku do sieci elektrycznej. Otóż okazuje się, że jest to jak najbardziej możliwe. Tak więc jak przyłączyć budynek gospodarczy do prądu?

Co jest niezbędne do złożenia wniosku?

Pierwszym krokiem na drodze przyłączenia budynku gospodarczego do sieci elektrycznej jest oczywiście złożenie odpowiedniego wniosku u dostawcy prądu. Tylko i wyłącznie za pośrednictwem takiego wniosku, możliwe jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji czy rzeczywiście wykonanie takiego przyłączenia będzie możliwe. Tak więc co jest niezbędne do złożenia takiego wniosku? Otóż w pierwszej kolejności trzeba pobrać jego wzór ze strony wybranego dostawcy sieci energetycznej. Kolejno trzeba go uzupełnić pełnymi danymi wnioskodawcy, a także danymi obiektu, wobec którego przyłącze ma zostać wykonane, potrzebny więc będzie dokładny adres budynku gospodarczego lub sam numer działki na której on stoi. Kolejno wnioskodawca musi wstępnie oszacować zapotrzebowanie na moc lub po prostu podać ilość i rodzaj urządzeń elektrycznych, które będą z tego prądu korzystać. Co więcej musi on również wstępnie wyliczyć roczny pobór energii. Zwykle taką informację można odnaleźć również w samym projekcie budynku gospodarczego, ale dodatkowo w sieci można znaleźć różne kalkulatory, dzięki którym takie roczne zapotrzebowanie będzie można wyliczyć samodzielnie. Kolejno należy jeszcze we wniosku wskazać przewidywany termin energii elektrycznej. Oczywiście wniosek musi zostać opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. Nie można również zapomnieć o dołączeniu do wniosku niezbędnych załączników w tym dokumentu potwierdzającego stan prawny obiektu, do którego ma zostać wykonane przyłącze.

Podstawowe informacje

By przyłączyć prąd do budynku gospodarczego w pierwszej kolejności wspomniany wniosek trzeba złożyć u wybranego dostawcy energii elektrycznej, a dokładniej w punkcie obsługi klienta. Jeśli wniosek od podłączenie prądu do budynku gospodarczego zostanie rozpatrzony pomyślnie wówczas w ciągu 30 dni można spodziewać się listu z warunkami wykonania przyłącza prądu do budynku gospodarczego, a także powinna się tam znaleźć umowa z dystrybutorem sieci. Od momentu w którym obie strony taką umowę podpiszą, zaczyna liczyć się czas w którym przyłącze koniecznie musi zostać zrealizowane. To dostawca energii ma za zadanie zaprojektowania przyłącza oraz uzgodnienie przebiegu kabli i przewodów oraz musi on określić lokalizację złącza w budynku gospodarczym. Oczywiście musi się to odbyć poprzez uzyskanie odpowiednich pozwoleń, co również należy do obowiązków dostawcy, który podjął się wykonania takiego przyłącza w budynku gospodarczym. Kolejnym krokiem jest nic innego jak wykonanie wspomnianego już przyłącza, zgodnie z warunkami określonymi przez dystrybutora energii, a także dokonanie technicznego odbioru instalacji elektrycznej. Nie można zapomnieć również o tym, że po wykonaniu instalacji elektryk musi podpisać odpowiednie oświadczenie odbioru, który również musi takie oświadczenie dostarczyć do dystrybutora energii elektrycznej. Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów, a także finalnym odbiorze przyłącza prądu w budynku gospodarczym można z niego bezpiecznie korzystać i cieszyć się do woli energia elektryczną. Warto jednak mieć na uwadze to, że wykonanie takiego przyłącza może zając do kilku tygodnia nawet do dwóch miesięcy w zależności od tego jak będą przebiegały prace, a także jak szybko zostaną wydane odpowiednie pozwolenia i załatwione wszelkie formalności związane z przyłączeniem prądu do budynku gospodarczego.

Zobacz też:  Jak wygląda kurs elektryka budowlanego?


Zobacz także:
Archiwum: luty 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też