Jak odczytać licznik dwukierunkowy? - KODY

Jak odczytać licznik dwukierunkowy? – KODY

Avatar

Właściciel domowej instalacji fotowoltaicznej jest nie tylko producentem energii elektrycznej, ale także konsumentem energii elektrycznej. Tym bardziej że technicznie niemożliwe jest zasilanie wszystkich urządzeń elektrycznych w domu energią elektryczną wytworzoną z fotowoltaiki. Problem ten rozwiązują programy i dwukierunkowe podłączenie do sieci. Najłatwiejszym – przynajmniej teoretycznie – rozwiązaniem jest zainstalowanie urządzenia magazynującego energię. Taki system pozwoliłby na zbieranie energii wytworzonej w ciągu dnia i wykorzystanie jej np. w nocy, kiedy nie ma światła słonecznego. Niestety tego typu magazyny mają ograniczoną pojemność i są bardzo drogie. Dlatego korzystniejsze jest wykorzystanie sieci jako magazynu energii. Bycie prosumentem daje taką możliwość.

Aby zostać prosumentem, musisz najpierw skontaktować się z firmą e-commerce. Następnym krokiem jest zastąpienie licznika licznikiem dwukierunkowym. Jest to licznik, który pozwala na tzw. bilans energetyczny netto. Nie musisz długo czekać na wymianę. 

Jak działają liczniki dwukierunkowe? 

Zasadniczo licznik dwukierunkowy nie różni się od zwykłego licznika mediów, z wyjątkiem tego, że mierzy przepływ prądu w obu kierunkach. Licznik energii elektrycznej, powszechnie znany jako licznik energii elektrycznej lub licznik energii elektrycznej, to urządzenie elektryczne, które w sposób ciągły mierzy napięcie i prąd płynący w linii elektroenergetycznej. Mnożąc te wartości przez siebie, system uzyskuje moc chwilową (w watach), a następnie oblicza pobór mocy w czasie, co daje miarę energii zużywanej przez system.

W klasycznym systemie energetycznym prąd płynie tylko w jednym kierunku – od sieci do konsumenta. Dlatego hamulec jednokierunkowy musi mierzyć prąd tylko w jednym kierunku. Mierniki dwukierunkowe po prostu mierzą przepływ prądu w obu kierunkach. Oczywiście podaje te dwie wartości niezależnie w celu osiągnięcia tzw. bilansu zużycia. Zużycie musi być zbilansowane, aby operator wiedział, ile zapłacimy za prąd. Wynika to ze sposobu działania programu Prosument i możliwości bezpłatnego pobierania energii z sieci przesyłowej. Liczniki dwukierunkowe osobno obliczają energię wprowadzoną do sieci i energię pobraną z sieci, co pozwala na zbilansowanie danego prosumenta, według której z powyższych kategorii należy.

Jak wygląda licznik dwukierunkowy? 

Wygląd naszych liczników dwukierunkowych zależy od naszego operatora. Zgodnie z ustawą do uruchomienia instalacji fotowoltaicznej musi być podłączony licznik dwukierunkowy. Operator sieci przesyłowej odpowiada za wymianę liczników na liczniki dwukierunkowe. Odbiorca końcowy nie ponosi żadnych kosztów instalacji nowego sprzętu. Pamiętaj o zastąpieniu licznika licznikiem dwukierunkowym. Teoretycznie instalacje fotowoltaiczne zainstalowane zgodnie ze stanem techniki będą działać prawidłowo. Przede wszystkim jednak, jeśli nasze urządzenie ma przesyłać energię do sieci, eksploatacja takiego urządzenia jest nielegalna, ponieważ nie możemy wydobyć całej wytwarzanej przez nie energii. Po drugie, licznik jednokierunkowy zlicza również energię, którą wkładamy do sieci. Oznacza to, że nie tylko nie otrzymujemy rabatu na wytwarzanie energii elektrycznej, ale też musimy za nią zapłacić.

Licznik dwukierunkowy wyposażony jest w wyświetlacz. Służy do odczytu parametrów zużycia energii itp. Na liczniku można znaleźć nazwę modelu i producenta licznika, a także numer licznika, który widnieje również na umowach z zakładami energetycznymi, fakturach i innych dokumentach. 

Jak czytać licznik dwukierunkowy? 

Aby poprawnie odczytać wartość netto zużycia energii elektrycznej, musisz wiedzieć, co pokazuje licznik dwukierunkowy. Na wyświetlaczu licznika pokazuje wartość tzw. rejestru. Rejestry to wartości w pamięci miernika, w których przechowywane są różne ważne wartości związane ze zużyciem energii itp. Rejestry te oznaczone są tzw. kodami OBIS. Są one opisane w normie EN 13757. Informacje dostarczane przez dane urządzenie zależą od aplikacji i producenta. Szczegółowy opis dostarczonych informacji znajduje się w instrukcji obsługi danego licznika dwukierunkowego lub w razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym dostawcą energii elektrycznej.

Zobacz też:  Jak przyłączyć prąd do budynku gospodarczego

Kody liczników dwukierunkowych Norax 3

 • 0.0.0 – Numer identyfikacyjny licznika
 • 0.0.3 – Nazwa licznika
 • 0.1.0 – Licznik okresów rozliczeniowych
 • 0.1.2 – Data i czas okresu rozliczeniowego
 • 0.2.0 – Wersja firmware
 • 0.2.2 – Nazwa aktywnej taryfy
 • 0.2.8 – Suma kontrolna oprogramowania
 • 0.3.0 – Stała impuls. dla energii czynnej
 • 0.3.1 – Stała impulsowania dla energii biernej
 • 0.4.2 – Mnożna prądowa
 • 0.4.3 – Mnożna napięciowa
 • 0.6.0 – Napięcie nominalne
 • 0.6.1 – Prąd bazowy
 • 0.6.2 – Częstotliwość nominalna
 • 0.6.3 – Prąd maksymalny
 • 0.8.0 – Krok uśredniania 1
 • 0.8.1 – Krok uśredniania 2
 • 0.8.4 – Krok rejestracji profilu 1
 • 0.8.5 – Krok rejestracji profilu 2
 • 0.9.0 – Czas od zamknięcia okresu rozlicz.
 • 0.9.1 – Aktualny czas
 • 0.9.2 – Aktualna data
 • 0.9.5 – Dzień tygodnia (001-poniedziałek)
 • 1.5.0 – Moc P+ uśredniona
 • 1.6.0 – Moc P+ maksymalna, bezstrefowa
 • 1.6.200 – 1. godzinna moc P+ max
 • 1.6.201 – 2. godzinna moc P+ max
 • 1.6.202 – 3. godzinna moc P+ max
 • 1.6.203 – 4. godzinna moc P+ max
 • 1.6.204 – 5. godzinna moc P+ max
 • 1.6.205 – 6. godzinna moc P+ max
 • 1.6.206 – 7. godzinna moc P+ max
 • 1.6.207 – 8. godzinna moc P+ max
 • 1.6.208 – 9. godzinna moc P+ max
 • 1.6.209 – 10. godzinna moc P+ max
 • 1.6.1 – Moc P+ maksymalna, 1-strefa
 • 1.6.2 – Moc P+ maksymalna, 2-strefa
 • 1.6.3 – Moc P+ maksymalna, 3-strefa
 • 1.6.4 – Moc P+ maksymalna, 4-strefa
 • 1.7.0 – Moc P+, wartość chwilowa
 • 1.8.0 – Energia czynna pobrana A+, suma
 • 1.8.1 – Energia czynna pobrana A+, 1-strefa
 • 1.8.2 – Energia czynna pobrana A+, 2-strefa
 • 1.8.3 – Energia czynna pobrana A+, 3-strefa
 • 1.8.4 – Energia czynna pobrana A+, 4-strefa
 • 1.15.0 – Moc P+ uśredniona z krokiem 2
 • 1.16.0 – Moc P+ max, bezstrefowa z krokiem 2
 • 1.35.0 – Moc P+ umowna maksymalna
 • 1.36.0 – Ilość przekroczeń mocy P+ max
 • 1.37.0 – Łączny czas przekr. mocy P+ max
 • 1.166.0 – Suma nadwyżek mocy godzinowej
 • 2.5.0 – Moc P– uśredniona
 • 2.6.0 – Moc P– maksymalna, bezstrefowa
 • 2.6.1 – Moc P– maksymalna, 1-strefa
 • 2.6.2 – Moc P– maksymalna, 2-strefa
 • 2.6.3 – Moc P– maksymalna, 3-strefa
 • 2.6.4 – Moc P– maksymalna, 4-strefa
 • 2.7.0 – Moc P–, wartość chwilowa
 • 2.8.0 – Energia czynna oddana A–, suma
 • 2.8.1 – Energia czynna oddana A–, 1-strefa
 • 2.8.2 – Energia czynna oddana A–, 2-strefa
 • 2.8.3 – Energia czynna oddana A–, 3-strefa
 • 2.8.4 – Energia czynna oddana A–, 4-strefa
 • 2.15.0 – – Moc P– uśredniona z krokiem uśr. 2
 • 2.16.0 – – Moc P– maksymalna, bezstrefowa z krokiem uśr. 2
 • 2.35.0 – Moc P– umowna maksymalna
 • 2.36.0 – Ilość przekroczeń P– umownej max
 • 2.37.0 – Łączny czas przekroczeń P– – max
 • 3.5.0 – Moc Q+ uśredniona
 • 3.6.0 – Moc Q+ maksymalna, bezstrefowa
 • 3.6.1 – Moc Q+ maksymalna, 1-strefa
 • 3.6.2 – Moc Q+ maksymalna, 2-strefa
 • 3.6.3 – Moc Q+ maksymalna, 3-strefa
 • 3.6.4 – Moc Q+ maksymalna, 4-strefa
 • 3.7.0 – Moc Q+, wartość chwilowa
 • 3.8.0 – Energia bierna R+, suma
 • 3.8.1 – Energia bierna R+, 1-strefa
 • 3.8.2 – Energia bierna R+, 2-strefa
 • 3.8.3 – Energia bierna R+, 3-strefa
 • 3.8.4 – Energia bierna R+, 4-strefa
 • 3.15.0 – Moc Q+ uśredniona z krokiem uśr.2
 • 3.16.0 – Moc Q+ max, bezstref. z krokiem 2
 • 3.35.0 – Moc Q+ umowna maksymalna
 • 3.36.0 – Ilość przekroczeń mocy Q+ – max
 • 3.37.0 – Czas przekroczeń mocy Q+ max
 • 4.5.0 – Moc Q– uśredniona
 • 4.6.0 – Moc Q– maksymalna, bezstrefowa
 • 4.6.1 – Moc Q– maksymalna, 1-strefa
 • 4.6.2 – Moc Q– maksymalna, 2-strefa
 • 4.6.3 – Moc Q– maksymalna, 3-strefa
 • 4.6.4 – Moc Q– maksymalna, 4-strefa
 • 4.7.0 – Moc Q–, wartość chwilowa
 • 4.8.0 – Energia bierna R–, suma
 • 4.8.1 – Energia bierna R–, 1-strefa
 • 4.8.2 – Energia bierna R–, 2-strefa
 • 4.8.3 – Energia bierna R–, 3-strefa
 • 4.8.4 – Energia bierna R–, 4-strefa
 • 4.15.0 – Moc Q– uśredniona z krokiem – 2
 • 4.16.0 – Moc Q– max, bezstref. z krokiem 2
 • 4.35.0 – Moc Q– umowna maksymalna
 • 4.36.0 – Ilość przekroczeń mocy Q– – max
 • 4.37.0 – Łączny czas przekr. mocy Q– – max
 • 5.5.0 – Moc Q1 uśredniona
 • 5.6.0 – Moc Q1 maksymalna, bezstrefowa
 • 5.6.1 – Moc Q1 maksymalna, 1-strefa
 • 5.6.2 – Moc Q1 maksymalna, 2-strefa
 • 5.6.3 – Moc Q1 maksymalna, 3-strefa
 • 5.6.4 – Moc Q1 maksymalna, 4-strefa
 • 5.7.0 – Moc Q1, wartość chwilowa
 • 5.8.0 – Energia bierna R1, suma
 • 5.8.1 – Energia bierna R1, 1-strefa
 • 5.8.2 – Energia bierna R1, 2-strefa
 • 5.8.3 – Energia bierna R1, 3-strefa
 • 5.8.4 – Energia bierna R1, 4-strefa
 • 5.15.0 – Moc Q1 uśredniona z krokiem – 2
 • 5.16.0 – Moc Q1 max, bezstref. z krokiem 2
 • 5.35.0 – Moc Q1 umowna maksymalna
 • 5.36.0 – Ilość przekroczeń mocy Q1 max
 • 5.37.0 – Czas przekroczeń – Q1 max
 • 6.5.0 – Moc Q2 uśredniona
 • 6.6.0 – Moc Q2 max, bezstrefowa
 • 6.6.1 – Moc Q2 maksymalna, 1-strefa
 • 6.6.2 – Moc Q2 maksymalna, 2-strefa
 • 6.6.3 – Moc Q2 maksymalna, 3-strefa
 • 6.6.4 – Moc Q2 maksymalna, 4-strefa
 • 6.7.0 – Moc Q2, wartość chwilowa
 • 6.8.0 – Energia bierna R2, suma
 • 6.8.1 – Energia bierna R2, 1-strefa
 • 6.8.2 – Energia bierna R2, 2-strefa
 • 6.8.3 – Energia bierna R2, 3-strefa
 • 6.8.4 – Energia bierna R2, 4-strefa
 • 6.15.0 – Moc Q2 uśredniona z krokiem 2
 • 6.16.0 – Moc Q2 max, bezstref. z krokiem 2
 • 6.35.0 – Moc Q2 umowna maksymalna
 • 6.36.0 – Ilość przekroczeń mocy Q2 max
 • 6.37.0 – Łączny czas przekr. mocy Q2 max
 • 7.5.0 – Moc Q3 uśredniona
 • 7.6.0 – Moc Q3 maksymalna, bezstrefowa
 • 7.6.1 – Moc Q3 maksymalna, 1-strefa
 • 7.6.2 – Moc Q3 maksymalna, 2-strefa
 • 7.6.3 – Moc Q3 maksymalna, 3-strefa
 • 7.6.4 – Moc Q3 maksymalna, 4-strefa
 • 7.7.0 – Moc Q3, wartość chwilowa
 • 7.8.0 – Energia bierna R3, suma
 • 7.8.1 – Energia bierna R3, 1-strefa
 • 7.8.2 – Energia bierna R3, 2-strefa
 • 7.8.3 – Energia bierna R3, 3-strefa
 • 7.8.4 – Energia bierna R3, 4-strefa
 • 7.15.0 – Moc Q3 uśredniona z krokiem 2
 • 7.16.0 – Moc Q3 max, bezstref. z krokiem 2
 • 7.35.0 – Moc Q3 umowna maksymalna
 • 7.36.0 – Ilość przekr. mocy Q3 umownej max
 • 7.37.0 – Łączny czas przekr. mocy Q3 max
 • 8.5.0 – Moc Q4 uśredniona
 • 8.6.0 – Moc Q4 maksymalna, bezstrefowa
 • 8.6.1 – Moc Q4 maksymalna, 1-strefa
 • 8.6.2 – Moc Q4 maksymalna, 2-strefa
 • 8.6.3 – Moc Q4 maksymalna, 3-strefa
 • 8.6.4 – Moc Q4 maksymalna, 4-strefa
 • 8.7.0 – Moc Q4, wartość chwilowa
 • 8.8.0 – Energia bierna R4, suma
 • 8.8.1 – Energia bierna R4, 1-strefa
 • 8.8.2 – Energia bierna R4, 2-strefa
 • 8.8.3 – Energia bierna R4, 3-strefa
 • 8.8.4 – Energia bierna R4, 4-strefa
 • 8.15.0 – Moc Q4 uśredniona z krokiem – 2
 • 8.16.0 – Moc Q4 max, bezstref. z krokiem 2
 • 8.35.0 – Moc Q4 umowna maksymalna
 • 8.36.0 – Ilość przekroczeń mocy Q4 – max
 • 8.37.0 Czas przekroczeń mocy Q4 – max
 • 11.5.0 – Prąd uśredniony
 • 11.7.0 – Prąd chwilowy
 • 11.15.0 – Prąd uśredniony z krokiem – 2
 • 12.5.0 – Napięcie uśrednione
 • 12.7.0 – Napięcie chwilowe
 • 12.15.0 Napięcie uśrednione z krokiem 2
 • 13.7.0 – Współczynnik mocy
 • 14.7.0 – Częstotliwość
 • 15.5.0 – Moc |P| uśredniona
 • 15.6.0 – Moc |P| maksymalna, bezstrefowa
 • 15.6.200 – 1. godzinna moc |P| max
 • 15.6.201 – 2. godzinna moc |P| max
 • 15.6.202 – 3. godzinna moc |P| max
 • 15.6.203 – 4. godzinna moc |P| max
 • 15.6.204 – 5. godzinna moc |P| max
 • 15.6.205 – 6. godzinna moc |P| max
 • 15.6.206 – 7. godzinna moc |P| max
 • 15.6.207 – 8. godzinna moc |P| max
 • 15.6.208 – 9. godzinna moc |P| max
 • 15.6.209 – 10. godzinna moc |P| max
 • 15.6.1 – Moc |P| maksymalna, 1-strefa
 • 15.6.2 – Moc |P| maksymalna, 2-strefa
 • 15.6.3 – Moc |P| maksymalna, 3-strefa
 • 15.6.4 – Moc |P| maksymalna, 4-strefa
 • 15.7.0 – Moc |P|, wartość chwilowa
 • 15.8.0 – Energia czynna pobrana |A|, suma
 • 15.8.1 – Energia czynna pobrana |A|, 1-strefa
 • 15.8.2 – Energia czynna pobrana |A|, 2-strefa
 • 15.8.3 – Energia czynna pobrana |A|, 3-strefa
 • 15.8.4 – Energia czynna pobrana |A|, 4-strefa
 • 15.15.0 – Moc |P| uśredniona z krokiem 2
 • 15.16.0 – Moc |P| max, bezstref. z krokiem 2
 • 15.35.0 – Moc |P| umowna maksymalna
 • 15.36.0 – Ilość przekroczeń mocy |P| max
 • 15.37.0 – Czas przekroczeń mocy |P| max
 • 15.166.0 Suma nadwyżek mocy godzinowej
 • 16.7.0 – Moc P, wartość chwilowa
 • 21.7.0 – Moc czynna P+ chwilowa w fazie L1
 • 22.7.0 – Moc czynna P– chwilowa w fazie L1
 • 23.7.0 – Moc bierna Q+ chwilowa w fazie L1
 • 24.7.0 – Moc bierna Q– chwilowa w fazie L1
 • 31.5.0 – Prąd uśredniony, faza L1
 • 31.7.0 – Prąd chwilowy, faza L1
 • 31.15.0 – Prąd uśr., faza L1, krok uśr. 2
 • 32.5.0 – Napięcie uśrednione, faza L1
 • 32.7.0 – Napięcie chwilowe, faza L1
 • 32.15.0 – Napięcie uśr., faza L1, krok uśr. 2
 • 33.7.0 – Współczynnik mocy, faza L1
 • 35.7.0 – Moc czynna |P| chwilowa w fazie L1
 • 36.7.0 – Moc czynna P chwilowa w fazie L1
 • 41.7.0 – Moc czynna P+ chwilowa w fazie L2
 • 42.7.0 – Moc czynna P– chwilowa w fazie L2
 • 43.7.0 – Moc bierna Q+ chwilowa w fazie L2
 • 44.7.0 – Moc bierna Q– chwilowa w fazie L2
 • 51.5.0 – Prąd uśredniony, faza L2
 • 51.7.0 – Prąd chwilowy, faza L2
 • 51.15.0 – Prąd uśredniony, faza L2, krok uśr. 2
 • 52.5.0 – Napięcie uśrednione, faza L2
 • 52.7.0 – Napięcie chwilowe, faza L2
 • 52.15.0 – Napięcie uśr., f. L2, krok uśr. 2
 • 53.7.0 – Współczynnik mocy, faza L2 
 • 55.7.0 – Moc czynna |P| chwilowa w fazie L
Zobacz też:  Ile prądu zużywa grzałka do bojlera elektrycznego i ile to kosztuje?


Zobacz także:
Archiwum: marzec 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też