porażenia prądem

Porażenie prądem. Co robić, kiedy do niego dojdzie?

Marcin

Porażenie prądem może, ale też nie musi skutkować śmiercią. W niektórych przypadkach udaje się osobą poszkodowaną uratować, zwłaszcza jeśli szybko zostanie udzielona jej pomoc. Co robić, kiedy przydarzy się tego typu wypadek i jak pomóc człowiekowi, który został porażony prądem?

Porażenie prądem. Kiedy może do niego dojść?

Natężenie prądu bywa różne. Przy mniejszych wartościach nie musi być ono niebezpieczne, chyba, że kontakt z nim trwa dłużej niż kilkanaście sekund. Zagrożeniem dla życia jest kontakt z prądem powyżej 70 mA. Do wypadku może dość na wiele sposobów:

  • uszkodzenie izolacji kabli elektrycznych,
  • niewystarczająca izolacja gniazdka.,
  • uszkodzenie kabli izolujących,
  • kontakt z liniami wysokiego napięcia (najczęściej w wyniku prowadzonych prac),
  • kontakt z ogrodzeniami pod wysokim napięciem,
  • uderzenie pioruna. 

W wielu przypadkach przed porażaniem prądem może uchronić nas ostrożność. Nigdy nie da się jednak w pełni wykluczyć ryzyka. Warto więc wiedzieć, co robić przy zetknięciu się z osobą porażoną prądem.

Jak pomóc osobie porażonej prądem? 

Widok osoby porażonej prądem może być szokujący. To jednak ważne, aby zachować zimną krew. Przede wszystkim trzeba najszybciej odłączyć poszkodowanego od dopływu prądu, np. poprzez wyłączenie bezpiecznika. Przy okazji trzeba jednak uważać, aby samemu nie ulec porażeniu. Dopóki prąd płynie, jest on niebezpieczny również dla nas.

Jeśli nie ma możliwości odłączenia osoby od źródła prądy, należy ją wyciągnąć spoza obszaru jego przepływu. I w tym przypadku trzeba uważać, stosując odpowiednie zabezpieczenia jak gumowe rękawice i kalosze. Poszkodowanego należy zawsze chwytać w miejscach, gdzie okryty jest on odzieżą. Można także skorzystać z narzędzia, które nie przewodzi prądu, jak np. drewniana miotła. Dopiero po przetransportowaniu poszkodowanego w bezpieczne miejsce, można przystąpić do rutynowych czynności ratowniczych. Oczywiście, należy także zadzwonić po karetkę pogotowania ratunkowego. W przypadku ustaniu akcji serca, należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. Jeśli ofiara oddycha, ale pozostaje nieprzytomna to trzeba ustawić ją w pozycji bocznej ustalonej. Najlepsza sytuacja jest, kiedy chory pozostaje przytomny – wówczas należy jedynie monitorować jego stan aż do przyjazdu karetki pogotowia oraz opatrzeć rany. 

Zobacz też:  Rolety dzień noc: rewolucja w kontroli światła

Śmiertelne porażenie prądem

Niestety, porażenie prądem może skutkować śmiercią poszkodowanego, zwłaszcza jeśli przez długi czas był od rażony prądem o wysokim natężeniu. Statystyki pokazują, że wskutek tego typu wypadków umiera w Polsce średnio 100 osób rocznie. Najczęściej mają one miejsce w pracy, choć zdarzają się również w obrębie gospodarstwo domowego. Również w przypadku śmierci potrzebny jest kontakt z lekarzem, który potwierdzi zgon. Śmierć poszkodowanego z pewnością będzie ciosem dla jego najbliższych. To również bardzo trudne, wręcz traumatyczne doświadczenie dla osoby, która starała się go uratować. W takich przypadkach warto pomyśleć o wsparciu psychologicznym. Nie bez znaczenia jest także to, jak rodzina oraz przyjaciele pożegnają bliskiego. Zmarłego należy pochować, przygotowując pogrzeb oraz nagrobek. Cena pochówku oraz uroczystości wynosi średnio 4000 zł. Choć ceremonia jest symbolicznym sposobem na to, aby pożegnać się ze zmarłym, ból po jego stracie trwa znacznie dłużej. Zwłaszcza że śmierć w takich okolicznościach jest niespodziewana i szokująca.

Prąd porazić może człowieka w lekkim, jak i w ciężkim stopniu. W każdym przypadku ważna jest konsultacja z lekarzem, sam zaś poszkodowany powinien zostać pod obserwacją specjalistów, nawet jeśli dobrze się czuje. Niestety, duże natężenie prądu może prowadzić do zgonu. Warto więc zawsze zachowywać ostrożność w trakcie korzystania z prądu czy będąc w pobliżu jego źródła. Ponieważ wszyscy korzystamy z prądu na co dzień, często bagatelizujemy zagrożenie, jaki ze sobą on niesie. Warto jednak postawić na czujność oraz od czasu do czasu przypominać sobie, co robić w przypadku porażenia prądem. Nasza wiedza może nawet uratować czyjeś życie. Zobacz także:
Zobacz też:  Ile kosztuje budowa domu 100m2?
Archiwum: sierpień 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też