ulga na prąd dla niepełnosprawnych

Czym jest ulga na prąd dla niepełnosprawnych?

Zawirowania na rynku energetycznym sprawiają, że podwyżki cen energii elektrycznej to niepokojąca codzienność. Rodziny, w których znajduje się osoba niepełnosprawna, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. To ulga na prąd dla niepełnosprawnych. Sprawdź, komu i w jakiej kwocie przysługuje.
Marcin

W obecnych czasach każde wsparcie rodzin z osobami z niepełnosprawnością jest niezwykle istotne. Jednym z nich jest wprowadzona niedawno ulga na prąd dla niepełnosprawnych. Dzięki niej podwyżki cen prądu są mniej dokuczliwe dla tej grupy odbiorców. Utrzymanie niższych cen brutto sprawi, że odbiorcy będzie trzeba ponieść mniejsze koszty zużycia prądu, co przełoży się na oszczędności w domowym budżecie. Ulga dla niepełnosprawnych polega na zamrożeniu cen prądu do limitu nieprzekraczającego 2600 kWh zużycia rocznego. Aby ją otrzymać, należy złożyć odpowiednie oświadczenie.

Dla kogo jest ulga na prąd dla niepełnosprawnych?

Spekulowano o tym od jakiegoś czasu, jednak w końcu została wprowadzona ulga na prąd dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do różnego stopnia niepełnosprawności. Możliwość zamrożenia cen energii elektrycznej na 12 miesięcy w 2023 roku do limitu 2,6 MWh dotyczy osób, które posiadają:

  • orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów;
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych);
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych);
  • orzeczenie o niepełnosprawności dla osób poniżej 16. roku życia.

Ponadto prawo do skorzystania z zamrożenia cen prądu od dnia 1 stycznia 2023 roku mają także osoby o długotrwałej lub stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Przygotowane wsparcie dla osób niepełnosprawnych przyznawane będzie osobom, u których w gospodarstwie domowym znajduje się osoba niepełnosprawna. Posiadanie orzeczenia to pierwszy krok do tego, aby złożyć specjalne oświadczenie i uzyskać wsparcie. Dla gospodarstw domowych bez osób niepełnosprawnych limit wynosi do 2 MWh na rok.

Zobacz też:  Czym jest i jak czytać etykiete energetyczna lodówki

Jednorazowy dodatek energetyczny

Ponadto osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o jednorazowy dodatek energetyczny. To dodatkowa forma wsparcia, która przeznaczona jest nie tylko dla osób z niepełnosprawnością, ale także dla innych odbiorców. Z dodatku mogą skorzystać osoby, które do ogrzewania domu jednorodzinnego lub innej nieruchomości mieszkalnej wykorzystują pompę ciepła na prąd. Standardowo kwota wsparcia wynosi jednorazowo 1000 PLN. Jeżeli gospodarstwo domowe przekroczy roczne zużycie energii na poziomie 5 MWh, to dodatek wzrasta do 1500 PLN. Jednocześnie z tego rodzaju wsparcia nie mogą skorzystać osoby, które posiadają domy z fotowoltaiką lub skorzystały z refundacji w ramach dodatku węglowego, czy też innych źródeł ogrzewania. Wypłaty dodatku powinny ruszyć już 1 grudnia 2022 roku. To kolejne z działań, które wpisuje się w tzw. Polski Ład. Ma to być odpowiedź na zawirowania na rynku i coraz trudniejszą sytuację ekonomiczną wielu Polaków. Wysokość dodatku w tym przypadku nie jest uzależniona od dochodu, co potwierdził m.in. premier Mateusz Morawiecki.

Dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych

Z ulgi w opłatach mogą skorzystać także odbiorcy wrażliwi, czyli tacy, którzy otrzymują dodatek mieszkaniowy. W tym gronie mogą znajdować się również osoby niepełnosprawne. Jest to zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych, wraz z późniejszą nowelizacją ustawy. O dofinansowanie można starać się we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jego wysokość ustalana jest co roku przez rząd, a zasadność przyznania środków określa właściwy dla danej lokalizacji: wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Z czego jeszcze mogą skorzystać osoby niepełnosprawne?

Formę dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych stanowi również ulga rehabilitacyjna. Można ją odliczyć od obowiązku podatkowego w ramach wydatków nielimitowanych, które wynikają z wydatków na cele i potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Inne wsparcie to m.in. dodatek osłonowy. Wybrane świadczenia i ich skala mogą zależeć od stopnia stwierdzonej niepełnosprawności i różnić się u osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i znacznym stopniem niepełnosprawności. O tym jak uzyskać dodatki, warto przeczytać w dedykowanych przepisach. Wsparciem w tym zakresie może być kontakt z przedstawicielem Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta. W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje kilka możliwości otrzymania pomocy.

Zobacz też:  Jak ładować samochód elektryczny, mieszkając w bloku?


Zobacz także:
Archiwum: październik 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też