Jak podłączyć prąd do działki niezabudowanej

Jak podłączyć prąd do działki niezabudowanej

Avatar

Jeśli myślimy o budowie domu, musimy doprowadzić media do naszej działki. Najważniejsza jest możliwość pobierania prądu. Montaż instalacji wiąże się z koniecznością spełnienia wielu warunków formalnych oraz poniesienia kosztów przyłącza energetycznego.

Różne sposoby instalacji

Aby na działce mógł być wykorzystywany prąd, trzeba na niej zainstalować przyłącze energetyczne. Może być w wersji kablowej lub napowietrznej. W związku z tym przewody prowadzone są pod ziemią, podłączone do kabli na stojaku dachowym, elewacji domu lub do najbliższego słupa linii energetycznej. Przyłącze do licznika energii elektrycznej jest traktowane jako instalacja zewnętrzna, natomiast elementy łączące linie z naszym mieszkaniem to instalacja wewnętrzna.

Wniosek do zakładu energetycznego

Montaż przyłącza jest możliwy po złożeniu wniosku do zakładu energetycznego. Powinien zawierać nasze dane osobowe, adres i numer działki oraz rodzaj obiektu, który będzie przyłączony do sieci. Może być to zarówno budynek mieszkalny, jak i altana, garaż lub plan budowy. Należy określić zapotrzebowaną moc oraz przewidywany termin rozpoczęcia dostaw energii. Do wniosku dołączamy dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości oraz plan zabudowy działki. Może być to akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej. Jeśli nie jesteśmy właścicielem nieruchomości, potrzebna będzie umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia.

Warunki wykonania przyłącza

O warunkach podłączenia decyduje zakład energetyczny, biorąc pod uwagę bieżące możliwości techniczne. Ma na to 30 dni od momentu złożenia wniosku. W niektórych przypadkach może odmówić wykonania przyłącza lub żądać zwrotu poniesionych kosztów. Są one uzależnione od warunków panujących na posesji, operatora i regionu, w którym wykonywane będą prace. Jeżeli montaż instalacji jest czasochłonny, możemy uzyskać najpierw przyłącze tymczasowe. Może być ono użytkowane maksymalnie rok, po którym zakład energetyczny powinien udostępnić właściwe przyłącze energetyczne. Termin wykonania stałej instalacji nie powinien przekroczyć 6-12 miesięcy, 

Zobacz też:  Ile prądu zużywa pompa ciepła i od czego to zależy?

Moc i zapotrzebowanie na energię

Ważną kwestią jest również moc przyłącza energetycznego. Zależy ona od ilości osób w gospodarstwie domowym oraz liczby używanych urządzeń. Podczas budowy domu jednorodzinnego zwykle wystarczająca jest moc 5-8 kW. W gotowym domu przyłącze powinno gwarantować moc przynajmniej 10 kW, ale w praktyce rzadko wykonywane są instalacje o mocy mniejszej niż 15 kW. Jeżeli dom ogrzewany jest elektrycznie, wymagana moc może wzrosnąć aż do 30 kW. 

Umowa i prace budowlane

Po uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci należy skorzystać z usług geodety. Musimy uzyskać mapę do celów projektowych, która powinna zawierać lokalizację i układ budynków. Obejmuje ona naszą działkę oraz sąsiednie obiekty, przy uwzględnieniu istniejącej sieci energetycznej. Dzięki temu oznaczymy położenie domu oraz planowanej skrzynki elektrycznej. Zakład energetyczny powinien dostarczyć wzór proponowanej umowy przyłączeniowej, która będzie określać terminy realizacji przyłącza oraz opłaty, jakie musimy ponieść.

Po podpisaniu umowy rozpoczynają się prace instalacyjne. Mogą być wykonywane przez zakład energetyczny lub możemy zająć się tym we własnym zakresie. Warto skorzystać z usług firm zewnętrznych, które wykonają niezbędną dokumentację i wykonają wszystkie prace. Po ich zakończeniu należy wykonać analizę techniczną instalacji i podpisać umowę na dostawę energii elektrycznej do naszej nieruchomości.

Wszystkie formalności mogą potrwać kilka miesięcy. Podobne czynności trzeba wykonać, aby doprowadzić pozostałe media do działki. Są to procedury czasochłonne, ale bez nich nie rozpoczniemy budowy domu. Jeżeli chcemy działać szybciej, należy zastanowić się nad zakupem działki uzbrojonej, na której obecny właściciel ma podpisaną stosowną umowę z zakładem energetycznym.Zobacz także:
Zobacz też:  Jak podłączyć prąd na działce rekreacyjnej działce ROD
Archiwum: styczeń 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też