Uprawy energetyczne jako naturalne źródło mocy

Uprawy energetyczne jako naturalne źródło mocy

Avatar

W obecnych czasach wizja niedoboru prądu czy gazu staje stała się jak najbardziej realna. Polityka państw często opiera się na zależnościach w dostawach paliw, a posiadanie własnego stało się kartą przetargową.

Alternatywne sposoby pozyskiwania energii

Każdy wie, jak ogromne znaczenie ma ocieplenie w zimie, prąd potrzebny do produkcji światła i pracy maszyn. Trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie szkół, szpitali, przedsiębiorstw bez niego. Dzisiaj cała gospodarka uzależniona jest od dostaw paliwa. Niektóre kraje nie posiadają własnych zasobów, dlatego bardzo ważne jest, aby nauczyć się innych metod pozyskiwania.

Duże nadzieje pokłada się w surowcach pochodzących z odpadów roślinnych i zwierzęcych, które ulegając procesowi biodegradacji wytwarzają energię i gaz. Mogą one powstawać z gałęzi, liści, ściółki, odchodów komunalnych, organicznych resztek z działalności rolniczej, a nawet rybołówstwa. Energia z biomasy to przyszłościowa metoda, która rozwiązuje ekologiczny problem kumulacji śmieci, jednocześnie będąc źródłem dochodów i korzyści dla społeczeństwa.

Energia z biomasy — wykorzystywanie i proces powstawania

Postęp technologiczny pozwolił odkryć potencjał w naturalnych surowcach roślinnych. Uprawy energetyczne stały się furtką do znalezienia innego paliwa w otaczającej nas przyrodzie. Zauważono, że niektóre drzewa, czy kwiaty przez swoje właściwości, mogą stać się źródłem ciepła. Ich cechą charakterystyczną jest bardzo szybki przyrost i małe wymagania  środowiskowe. Dawno zauważono takie cechy u wierzby wiciowej, słonecznika bulwiastego (topinambura), róży wielokwiatowej, czy topoli. Z reszek drzewnych tworzy się brykiet, natomiast z mocno sprasowanej biomasy pelet. W procesie tym nic się nie marnuje, ponieważ powstały podczas spalania popiół może być wykorzystany jako nawóz pod uprawę. I tak ekologiczne koło się zamyka.

Uprawy energetyczne to nie tylko cenne paliwo, ale też źródło gazu. Wszędzie tam, gdzie zachodzi proces gnicia i biodegradacji, czyli np. w oczyszczalniach ścieków czy na wysypiskach śmieci, wytwarza się metan. Jest on w tych miejscach gromadzony, a następnie zamieniany do produkcji ciepła lub mocy napędowej do turbin i silników iskrowych.

Zobacz też:  Produkcja znaków drogowych

Z czego słynie słonecznik bulwiasty?

Ta niepozorna roślina bulwiasta z rodziny astrowatych, pochodząca z Ameryki Północnej oprócz wartości kulinarnych, ozdobnych i leczniczych znalazła zastosowanie w energetyce. Uprawy topinambura  stały się popularne, ze względu na bardzo wysoki potencjał produkcyjny biomasy zielonej, niskie wymagania glebowe oraz łatwość w rozprzestrzenianiu się poprzez szybki odrastanie części podziemnych. W niektórych krajach, gdzie nie nauczono się umiejętnie wykorzystywać jej zalet, uznawana jest nawet za roślinę inwazyjną, niszczącą domowe ogródki i plony. Traktowana jest jako chwast. W innych natomiast jej wysokie szybko rosnące łodygi używano jako formę żywopłotów oraz roślin rekultywacyjnych na hałdach przemysłowych.

Korzyści płynące z uprawy tej rośliny są wielorakie. Można ją po prostu spalać bezpośrednio w piecach i używać jako źródło cieplne, albo produkować z nich brykiet i pelet, które mają zdecydowanie wyższe wartości kaloryczne.  Bulwy topinamburu stanowią składnik do produkcji alkoholi, takich jak bioetanol. Można z nich pozyskać również gaz butanol i dimetylofuran. Właściwości słonecznika bulwiastego wykorzystywano nawet podczas II wojny światowej, gdzie produkowane było z niego paliwo.

Uprawy energetyczne. Przyszłość czy nierealne plany?

Na pewno pozyskiwanie paliw z procesu biodegradacji jest dziedziną dopiero raczkująca, ale otwierającą szerokie możliwości. Trudno nie zauważyć, jak ogromną rolę w postępie cywilizacyjnym i przemysłowym odegrał gaz ziemny, ropa naftowa, czy węgiel, ale należy zadać sobie podstawowe pytanie: Co będzie kiedy zostaną całkowicie wyeksploatowane? Dlatego działania trzeba podjąć już dziś. Poszukiwanie alternatywnych źródeł jest odpowiedzią na ogromne zanieczyszczenie środowiska oraz coraz to wyższe ceny rachunków. Są szansą na budowanie niezależności energetycznej państw, dlatego inwestycje na ich badanie i rozwijanie  zwrócą się w czasie.Zobacz także:
Zobacz też:  Analizator spalin do kotłów: po tych cechach poznasz najlepsze produkty na rynku
Archiwum: luty 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też