Czym są linie energetyczne średniego napięcia

Czym są linie energetyczne średniego napięcia

Avatar

inia energetyczna to urządzenia, które przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Co więcej, jest to jeden z najistotniejszych elementów każdej sieci energetycznej. Sprawdź, czym są linie energetyczne średniego napięcia.

Jakie wyróżnia się rodzaje linii energetycznych?

W praktyce występują dwa rodzaje linii energetycznych, a mianowicie napowietrzne, a także kablowe. W skład pierwszych wchodzą przewody instalowane na wolnym powietrzu. W tym przypadku składniki systemu najczęściej przymocowuje się do słupów, czyli wsporników. To sprawdzone rozwiązanie, ale niestety jest ono narażone na niekorzystne działanie warunków pogodowych. Z kolei linie kablowe prowadzi się pod ziemią. Co więcej, przechodzą one przez specjalne kanały, rury, ściany i inne konstrukcje.

Co to są linie energetyczne średniego napięcia?

Linie energetyczne średniego napięcia to inaczej sieć energetyczna, w której napięcie mieści się w zakresie od 15 do 30 kV. Średnie napięcie ma bardzo szerokie zastosowanie w sieciach energetycznych, jeśli chodzi o przesyłanie na średnie odległości. Co więcej, służy też do rozdziału energii elektrycznej. Ogólnie rzecz ujmując, jest to napięcie pośrednie, które kwalifikuje się między wysokim napięciem na duże odległości a napięciem niskim. Średnie napięcie niezwykle często wykorzystuje się do bezpośredniego zasilania urządzeń elektrycznych charakteryzujących się dużą mocą. Ciekawe jest też to, że linie kolejowe trakcyjne zasila się prądem stałym o średnim napięciu.

Zasady projektowania, budowania, eksploatowania i modernizowania wszystkich sieci energetycznych?

Niezależnie od tego, czy są to linie niskiego, średniego, czy wysokiego napięcia powinny one spełniać pewnie zasady. Przede wszystkim sieci energetyczne muszą być niezawodne w działaniu. Co więcej, koniecznie powinny być też bezpieczne dla środowiska przyrodniczego. Nie mogą też stwarzać zagrożenia dla ludzi, a także służb eksploatacyjnych. Kolejny wymóg dotyczy tego, aby umożliwiały one przesyłanie energii wyróżniającej się określoną jakością. Ponadto, nie mogą tutaj pojawiać się kłopoty w eksploatacji tych urządzeń. Muszą się dawać rozbudowywać lub też modernizować.

Zobacz też:  Jak powstaje prąd?

Jaki jest stan polskich linii energetycznych średniego napięcia?

W Polce prawie osiemdziesiąt procent linii energetycznych średniego napięcia to linie napowietrzne, a dwadzieścia procent stanowią linie kablowe. Oczywiście proporcja ta zmieniała się i cały czas zmienia na korzyść linii kablowych. Wynika to z tego, że linie napowietrzne są bardziej narażone na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Ponadto nie jest to jedyne zagrożenie dla nich. Są one tez podatne na aktywność ptaków, zwierząt, czy też opadanie gałęzi. Nie bez znaczenia jest również tutaj działanie osób trzecich. Jednak budowane były one w tak dużym zakresie dlatego, gdyż są dużo tańsze od alternatywnego rozwiązania.

Pierwsze linie średniego napięcia pojawiły się w Niemczech w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Wówczas stosowano izolację papierową nasączoną olejem. Z kolei w Polsce po zakończeniu drugiej wojny światowej też zaczęły powstawać podobne rozwiązania. Co więcej, taką alternatywę stosowano aż do lat osiemdziesiątych poprzedniego wieku. Później zaczęto wykorzystywać przewody mające izolację z polietylenu termoplastycznego. Następnie w latach dziewięćdziesiątych zastąpiono metodę kablami charakteryzującymi się izolacją z polietylenu usieciowanego.

Linie energetyczne średniego napięcia i problemy natury formalno-technicznej

Większa część infrastruktury technicznej w Polsce powstała w latach 70-80 ubiegłego wieku. Wówczas przepisy ograniczały prawa prywatne na rzecz dobra całej społeczności. Teraz wszystko się zmieniło. Prawo własności do nieruchomości stanowi wartość nadrzędną. W rezultacie infrastruktura energetyczna postawiona na prywatnych działkach prędzej czy później przyczynia się do powstania konfliktu między właścicielem a przedsiębiorstwem dystrybucyjnym.Zobacz także:
Archiwum: styczeń 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też